2016 Juny

Amor

Adhesió intensa i desinteressada a una cosa, a uns principis.  Gran desig o interès.  En la filosofia grega, concepte emprat per a expressar l’ordenació jeràrquica, de caràcter còsmic, entre l’inferior, imperfecte, i el superior, perfecte.   Amb amor Amb una atenció especial i amb afecció.

Adhesión intensa y desinteresada a algo, a unos principios.  Gran deseo o interés.  En la filosofía griega, concepto empleado para expresar la ordenación jerárquica, de carácter cósmico, entre el inferior, imperfecto, y el superior, perfecto.  Con amor Con una atención especial y con afección.

Adherence to selfless and intense one thing about principles.  Great desire or interest.  In Greek philosophy, a concept used to express the hierarchical ordering of cosmic nature, between the lower imperfect and the top choice.  With special care with love and affection.

Ripollesdansa 2016 100% Amor

Valent/a

Dit d’una persona, capaç d’emprendre una empresa arriscada a pesar del perill i la possible por que suscita.

Si no surts de la teva Zona de Confort, mai coneixeràs la grandesa que hi ha en tu.

Ripollesdansa 2016

 

Que em llevin allò dansat

Que em treguin allò dansat

sota el sol, sota la pluja;

sota la lluna, sota el mantell de boira.

Que em treguin totes les vestidures, totes

I que em vesteixin de ‘dansa i lliri!”

Que em trequin allò dansat,

dels anys passats i de l’avenir

sense trepitjar els talons dels que vindran.

Que em treguin la vida i allò dansat,

i el vers i l’espina i els i fills i filles dels vents

Que m’ho treguin tot!

I d’allò dansat:

Que em treguin només del verb

el Pretèrit sense conjugar.

(ester forment)

 

Ripollesdansa 2016, obertes les inscripicions