Huelva, 1974 es forma com a intèrpret (actor, bailarín. performer) desde 1992 a l’Instituto del Teatre de Sevilla i al Centre Andaluz de Dansa amb una visió integradora més enllà de les etiquetes i les classificacions de les arts escèniques.  La seva trajectòria reuneix a companyies i creadors de dansa i teatre durant els darrers 20 anys tals com: Alex Rigola,  Karine Ponties, Rui Horta, Marc Rees, Ur Teatro, National Theatre Wales, Rubato Tanzcompanie, Teatre de L’Abadía i un llargetc.  El seu treball de creació com a coreògraf i director d’escena està marcat per la seva predilecció pels processos creatius, el treball de l’intèrpret i la col·laboració artístifca en produccions:  “Lirio entre Espinas”, “Días Pasan Cosas” o “Go With the Flow”.

Com a docent, m’interessa compartir la meva visió d’un entrenament complet, continuu i desafiant de l’intérpret, dels seus límits i els seus propis recursos expresius.  Conceptes com  la transformació, l’imaginari líquid, la resistència i el compromís, es plantegen paral·lelament amb l’adquisició de les habilitats tècniques en un intent per oferir un procés d’aprenentatge i creixement global, de trobar la fluidesa i el potencial individual dels participants, d’entendre l’ensenyança com el procés horitzontal on resulta imprescindible la responsabilitat sobre la nostra pròpia evolució, la tasca de prospecció personal per apropar-nos més i més a la nostra essència.

El Taller de Ripollesdansa 2017: Tractarem d’ampliar l’espectre de la nostra mirada sobre la idea d’”entrenament” i de la “dansa” per trobar noves maneres de posar en joc i activar els nostres recursos i convertir cada sessió en un acte de creació, imaginació i llibertat des del joc, la facilitat i el plaer però sense eludir el moment de retar-nos per conèixer una mica més l’animal escènic que cada un de nosaltres duem dins.