Que em llevin allò dansat

  • juny 02, 2016

Que em treguin allò dansat

sota el sol, sota la pluja;

sota la lluna, sota el mantell de boira.

Que em treguin totes les vestidures, totes

I que em vesteixin de ‘dansa i lliri!”

Que em trequin allò dansat,

dels anys passats i de l’avenir

sense trepitjar els talons dels que vindran.

Que em treguin la vida i allò dansat,

i el vers i l’espina i els i fills i filles dels vents

Que m’ho treguin tot!

I d’allò dansat:

Que em treguin només del verb

el Pretèrit sense conjugar.

(ester forment)

 

Ripollesdansa 2016, obertes les inscripicions

Share Button